Układ sieci TN

Układ sieci TN

T: punkt neutralny uziemiony
N: masy podłączone do punktu neutralnego


W ukladzie sieci TN punkt zerowy transformatora jest uziemiony. Masy całej instalacji są podłączone to tego punktu za pośrednictwem przewodu ochronnego. Układ sieci określa się jako TN-C, gdy funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego spełnia jeden przewód, zwany przewodem ochronno-neutralnym PEN.tn-c Jeżeli te przewody są oddzielone, układ sieci oznacza się jako TN-S.

tn-s

Jeśli te dwa warianty znajdują się w jednej instalacji, używa się oznaczenia TN-C-S, wiedząc, że układ TN-C znajduje się zawsze powyżej układu TN-S. 

tn-c-s

Impedancja pętli zwarciowej jest mała (nie przechodzi przez uziemienie). W przypadku uszkodzenia izolacji "pętla" przekształca się w zwarcjie, którego prąd jest przerywany przez urządzenie zabezpieczające nadmiarowoprądowe.

zwarcieW przypadku wystąpienia w jakimkolwiek punkcie instalacji zwarcia, które może uszkodzić przewód fazowy, przewód ochronny lub neutralny, automatyczne wyłączenie prądu zwarcia powinno nastąpić w zalecanym czasie wyłączenia t, z zachowaniem warunku Z_S * I_a < U_0 , gdzie:
Z_S - impedancja pętli zwarcia, która obejmuję linię zasilania, przewód ochronny i źródło (uzwojenia transformatora),
I_a - prąd wyłączający urządzania zabezpieczającego w wymaganym czasie,
U_0 - napięcie nominalne faza/ziemia.

 

Tabela 1. Maksymalny czas wyłączenia dla obwodów końcowych
Napięcie znamionowe
U_0 [V]
t [s]
50<U_0<=120 0,8
120<U_0<=230 0,4
230<U_0<=400 0,2
>400 0,1

Maksymalne czasy stosuje się w przypadku obwodów, które mogą zasilać urządzenia przenośne I klasy ochronności (wszystkie gniazda zasilające). W praktyce używa się w tym celu wyłączników bezzwłocznych.
W przypadku stałych elementów instalacji akceptowalne są dłuższe czasy (do 5 s) pod warunkiem że R_{PE}<= 500/{U_0*Z_S}, gdzie R_{PE} to rezystancja przewodu ochronnego.
Za pomocą tego wzoru można sprawdzić, czy stosunek impedancji przewodu do całkowitej impedancji pętli zwarciowej jest taki, że potencjał masy nie przekroczy 50 V, ale nie można sprawdzić, czy wyłączenie nastąpi w odpowiednim czasie.